OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

Správcom osobných údajov je:

EverIce s. r. o.
Šoltésovej 5290/8

940 02 Nové Zámky

IČO: 53227310

DIČ: 2121305912
IČ DPH: SK2121305912

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:
Tomáš Jurík,  +421 949 001 305 , E-mail: info@orthomen.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vložka č. 52006/N

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s právnymi predpismi, ako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679

účely spracovania
Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:
1. vybavenie objednávky / registrácia / sprostredkovanie nákupu a predaja
2. vybavenie reklamácie
3. zodpovedanie vašich dotazov na naše kontaktné centrum
4. cielenú ponuku nášho tovaru a služieb
5. marketingové akcie
6. doručenie tovaru

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych  prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV:

Spracovávame len nevyhnutne potrebné údaje, aby sme vám mohli ponúknuť kvalitný tovar alebo služby na mieru, spojené hlavne so správnym doručením objednaného tovaru.
1. Meno, priezvisko
2. Adresa pre zasielanie objednaného tovaru
3. Fakturačná adresa / sídlo / trvalé bydlisko
4. Telefónne číslo
5. E-mailová adresa
6. IP adresa vzdialeného zariadenia
7. História nákupov / História podania

USTANOVENIA:

  1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  2. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté – dopravcovi zvolenému kupujúcim.
  3. Osobné údaje bude predávajúci spracovávať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

    4. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  4. Ďalej za účelom predaja tovaru či služieb je potrebná vaša e-mailová adresa, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, ako aj kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú drobné časti informácií. Tieto súbory sa ukladajú do vášho zariadenia počas prehliadania webovej stránky. Ich úlohou je vylepšiť funkčnosť stránky, zvýšiť jej zabezpečenie a v konečnom dôsledku zabezpečiť čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Taktiež nám pomáhajú identifikovať možné chyby na stránke a usmerniť nás pri ich odstránení.

 

AKO VAŠE COOKIES POUŽÍVAME ?

Podobne ako väčšina webových stránok, aj naša využíva tzv. „first-party“ a „third-party“ cookies“ na rôzne účely. „First-party“ cookies sú hlavne nevyhnutné pre správne fungovanie webstránky a neposkytujú žiadne osobné údaje, ktoré by sa dali spojiť s konkrétnou osobou.

Súbory cookie tretích strán na našej webovej stránke používame predovšetkým na lepšie pochopenie fungovania stránky a na zabezpečenie jej správneho chodu. Taktiež nám poskytujú informácie o tom, ako interagujete s našou stránkou, čo nám umožňuje vytvoriť odporúčania, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie. Tieto opatrenia výrazne zlepšujú vašu prehliadaciu skúsenosť na našej webovej stránke, tým ju robia jednoduchšou a efektívnejšou.

 

AKÉ DRUHY COOKIES A VYUŽÍVAJÚ A KDE TO MÔŽETE ZMENIŤ?

Základné: Niektoré cookies sú nevyhnutné k tomu aby ste mohli využívať všetky funkcionality stránky. Povoľujú nám blokovať prípadný prístup bezpečnostným hrozbám a spravovať prístup na naše webstránky. Nezbierajú ani neukladajú žiadne osobné údaje. Tieto cookies Vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do účtu a pridávať si veci do košíka.

Štatistické: Tieto cookies ukladajú informácie ako napríklad počet momentálnych návštevníkov na stránke, ktoré stránky v rámci webstránky sú navštevované, z akého zdroja a podobne. Pomáhajú nám lepšie porozumieť a analyzovať výkonnosť našej stránky a poukazujú na oblasti kde je potenciál pre zlepšenie.

Marketingové: Priamo na našej stránke nenájdete reklamy, ktoré využívajú marketingové súbory cookie. Napriek tomu však niektorý z integrovaných softvérov na našej stránke môže využívať tieto súbory cookie na zlepšenie funkcionality. Marketingové súbory cookie sa používajú hlavne na vytváranie personalizovaných reklamných kampaní, ktoré zohľadňujú reálne záujmy užívateľa. Taktiež nám pomáhajú zhodnotiť účinnosť zobrazovania reklamy a propagácie produktov. V niektorých prípadoch môžu tieto informácie využívať aj tretie strany, ktoré sprostredkovávajú reklamy na iných webových stránkach.

Funkčné: Tieto cookies, napriek tomu že nie sú nevyhnutné pre správne fungovanie, dopomáhajú niektorým funkcionalitám na našej stránke.

Preferenčné: Preferenčné cookies nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia ktoré ste vykonali na stránke a preferencie prehliadania. Je to napríklad jazykové nastavenie, zobrazovanie motívu, čo v konečnom dôsledku uľahčuje váš život, keďže tieto nastavenia nemusíte zadávať pri každej opätovnej návšteve, pretože systém si ich zapamätá.

Nastavenia cookies si môžete zmeniť po prístupe na stránku po kliknutí na tlačídlo „Nastavenia cookies“ kde si môžete zvoliť aké cookies nám budete poskytovať. Ak ste cookies už raz prijali, systém si vašu preferenciu zapamätá a nebude od vás opätovne žiadať potvrdenie. Nastavenie cookies si môžete dodatočne zmeniť aj vo vlastnom prehliadači, v ktorom máte niekoľko možností a kde môžete napríklad zadefinovať blokovanie dodatočných cookies na všetkých stránkach.

 

Zlepšujeme naše služby na základe vašich pripomienok pomocou dotazníkov Heureka.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať

Pre funkčnosť našich webových stránok používame súbory “cookies”, čo sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú na disk vášho počítača, vznikajú navštívením každej webovej stránky. Súbory cookies používame k tomu, aby sme boli schopní identifikovať Vaše session (sedenie) na našich webových stránkach. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby. Neukladajú ani Vašu IP adresu. Súbory cookie sú dôležité súbory, bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

 

GOOGLE ANALYTICS

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú chránené v zabezpečenej databáze pod silnými heslami! Najlepší obsah a služby Vám ponúkneme iba vtedy, ak používame kvalitné nástroje tretích strán. Tieto nástroje niektoré vaše osobné údaje spracovávajú výhradne za účelom zlepšenia kvality našich služieb. Ich sumár je uvedený v tabuľke nižšie.

 

Názov

Krajina

Účel spracovania

Packeta Slovakia s. r. o.

SK

Doručovanie objednaných zásielok

Slovenská pošta a.s.

SK

Doručovanie objednaných zásielok

Google

US

Analýza chovania na webe, on-line reklama v sieti Adwords (len IP adresa)

Mail Chimp

US

E-mail marketing (len ak ste súhlasili s odberom marketingových správ)

 

ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
1. plnenie obchodnej zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
2. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletter) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletter) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

ÚČELOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE
1. vybavenie Vašej objednávky / registrácie a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom / sprostredkovateľom; pri objednávke / registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkám pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
2. doručenie zásielky – bez odovzdania osobných údajov tretím subjektom Vám napr. nie je možné doručiť zásielku Vami vybraným prepravcom. Tieto údaje dopravcovi odovzdávame tak, ako ste si ich vyplnili v objednávke.
3. zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.
 
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas

 

VAŠE PRÁVA K OSOBNÝM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi nakladáme. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte tieto práva:

Získať kompletný opis vašich osobných údajov. podľa čl.15 GDPR

Tento opis Vám na vašu žiadosť, ktorú môžete podať cez Váš profil, zašleme.

Získať informácie o udelení súhlasu a odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

Tento opis Vám na vašu žiadosť, ktorú môžete podať cez Váš profil, zašleme.

Opraviť vaše osobné údaje podľa čl. 16 GDPR.

Osobné údaje môžete opraviť po prihlásení do vášho účtu (pokiaľ ste sa registrovali)

Vymazať vaše osobné údaje podľa čl. 17 GDPR.*

*Osobné údaje môžete vymazať po prihlásení do Vášho účtu.

Obmedziť spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.

Obmedziť spracovanie osobných údajov môžete pomocou kontaktného formulára po prihlásení do Vášho účtu.

Udeliť a odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Udeliť a odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete po prihlásení do vášho účtu.

Vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR.

Vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov môžete pomocou kontaktného formulára po prihlásení do Vášho účtu.

Podať sťažnosť.

Naším dozorným úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov môžete sa naň kedykoľvek obrátiť so svojím problémom.

*Poznámka: Vymazanie údajov z databázy elektronického obchodu sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré sa musia podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy a pod.)
 

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 7 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, alebo do odvolania takého súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. Svoj nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo zašlete e-mail: na info@orthomen.sk , prípadne telefonicky +421 949 001 305.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky / registrácie z internetového objednávkového / registračného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí nadobúdajú účinnosť dňom 13.05.2023

Kompletné obchodné podmienky nájdete tu.